Autosalon Mercedes-Benz

Lokace Ústí n.L.
Investor Soukromá osoba

Účelem této fáze projektu je ověřit možnost umístění autosalonu Mercedes-Benz v řešeném území. Jako referenční projekt z hlediska velikosti provozu byl použit autosalon Mercedes-Benz v Karlových Varech, sestávající ze showroomu, servisní a administrativní části a doprovodných zpevněných ploch.
Hlavní část provozu byla umístěna do vyšší části řešeného území. Hlavní vjezd je z obslužné komunikace mezi ulicemi Žižkova a Hostovická - za vjezdovou branou se větví na příjezd k showroomu a příjezd k parkovišti za servisní částí.
Showroom je situován k hraně svahu do dominantní polohy nad komunikací E 442. Na fasádách, které se uplatňují v dálkových pohledech, jsou umístěny reklamní poutače. Vstup do objektu je navržen od západu a zvýrazněn přesahem střechy, pod který je možné umístit vystavená vozidla. V interiéru se uplatní panoramatický výhled na město přes prosklené fasády.
Administrativní a servisní část je orientována kolmo k showroomu s vjezdy od západu a východu. Hmota je z hlediska dálkových pohledů skryta za objektem showroomu. Kolem servisní části je navržena rozsáhlá zpevněná plocha.

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný