Blahoslavův dům - přestavba zadních sálů

Lokace Brno
Investor ČCE Brno II

Na pozemku č. 1142 ve středu Brna, katastrální území Veveří, se nachází soubor budov ve vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické. Tzv. zadní sály jsou umístěny v západní části objektu v přístavbě, která byla k hlavní dvoupodlažní hmotě Blahoslavovy dvorany připojena v meziválečném období jako dočasný objekt. Stavebně technický stav konstrukcí nevyhovuje současným požadavkům na užívání objektu. Záměrem je nahrazení zadních sálů dvoupodlažní stavbou se samostatným vstupem a provozním propojením na Blahoslavovu dvoranu.   

Návrh počítá s nahrazením stávajícího objektu dvoupodlažní stavbou na stávajícím půdorysu rozšířeném o ca. 2,5m západním směrem. Dispozice je členěna na obslužný trakt hloubky 3,5m se zádveřím, kuchyňkou, hygienickým zázemím a komunikacemi a trakt hloubky 5,75m s dvěma sály. Ve 2. podlaží bude v užším traktu zachována varhanní kruchta a doplněno WC se sprchou a menší sklad. V širším traktu bude dvojice kluboven. Obě podlaží jsou propojena přímým schodištěm, umístěným v obslužném traktu. Schodiště umožní i výstup na střešní terasu. Hlavní sály v 1. podlaží jsou odděleny mobilní akustickou stěnou, která umožní plné propojení obou prostorů. Vazba na zahradu je podpořena skládací prosklenou stěnou, kterou je možné otevřít v šířce téměř celé západní fasády.

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný