Kaple pro pietní území

Lokace Ležáky
Investor Pietní území Ležáky
Spoluautor Radim Horák

Základní myšlenkou je vytvoření prostoru pro osobní ztišení a ekumenickou bohoslužbu, místa pro uložení popela zabitých obyvatel Ležáků.

Naší představou je objekt (kaple), který v sobě spojí odkaz na násilný zánik obce s poselstvím naděje.

Ze zmaru a zániku vyjádřeného ohořelým pláštěm kaple vstupujeme prostřílenými dveřmi se znamením kříže do světla a života.

Stavba je koncipována jako blok z masivního dřeva, do kterého je vyřezán vnitřní prostor kaple.

Vnější stěny jsou opáleny ohněm a vstup osazen dveřmi s průstřely, které vytvářejí znamení kříže. Exteriér kaple odkazuje k násilnému zániku obce.

Interiér tvoří centrální prostor s přirozeným horním osvětlením, vybavený stolem-oltářem s nikou pro uložení uren, lavicí a svícnem. Ručně opracovaný povrch ze světlého

přírodního dřeva, horní osvětlení a biblický citát na stěně odkazují ke světlu a naději.

Do stěn jsou vyřezána malá okna natočená k mlýnu, zničeným domům a pomníkům zastřelených.

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný