KOMUNITNÍ CENTRUM SKÁLA

Lokace Brno - Nový Lískovec
Investor Město Brno
Status 1. místo v architektonické soutěži

Projekt vytváří nové komunitního centrum městské části v Novém Lískovci. Ve stávajícím objektu nevyužité výměníkové stanice, půdorys tvaru L, se nádvořím centrum obrací k volné ploše na východní straně řešeného území. Objekt má v celé ploše jedno podlaží, technické podlaží pod částí objektu je vytvořeno osazením objektu do svažitého terénu. Vzhledem k požadavku zachování trafostanice v severním křídle objektu je dům dispozičně rozdělen do dvou nezávislých částí: komunitního centra v západním křídle a samostatné klubovny v krajním poli severního křídla. Nádvoří je členěno na dlážděnou plochu, bezprostředně navazující na průchod z ulice Petra Křivky a dřevěnou terasu, která formou pobytových schodů překonává výškový rozdíl mezi 1.NP a 1.PP a propojuje různé provozy domu (společenský sál, kavárna, zkušebna, malý sál,..). 

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný