Pasivní rodinný dům

Lokace Hustopeče
Investor Soukromá osoba

Hmotové řešení objektů vychází z urbanistického kontextu: objekty jsou umístěny poblíž východní hranice pozemku a ponechávají tak převážnou část zahrady na západní straně pozemku volnou. Rodinný dům je krytý pultovou střechou se sklonem 15° a orientován štítem do ulice, garáž a průchod plochou vegetační střechou. Nástupní prostor je dlážděn plnou dlažbou. Nádvoří je řešeno jako pobytové s dřevěnou terasou a malým bazénem. Zahrada bude členěna na okrasnou a užitkovou část a doplněna stromy, vytvářejícími pohledovou clonu vzhledem k sousedním pozemkům.

 

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný