Provozní budova E.On

Lokace Blansko
Investor E.On Distribuce a.s.

Na pozemcích č. 499/12, 499/13, 499/14, 499/16 v k.ú. Blansko (605018) v obci Blansko bylo zadavatelem vymezeno území pro umístění budovy PPN VN a Speciálního měření E.On Distribuce a.s. Vymezené území je ohraničeno ze západu a jihu stávajícím oplocením, na západě okrajem stávající areálové komunikace. Profil terénu se výrazně svažuje od západní hranice ke komunikaci. Navržený objekt byl umístěn do jižní části území, kde je odebráním terénu vytvořena rovina na úrovni areálové komunikace. Objekt je odsazen ca. 11,5 m od západní hranice pozemku, a ca. 5,4m od jižní hranice řešeného území, na které je vybudováno stávající oplocení areálu. Pro příjezd k objektu je využita stávající komunikace. Hlavni vstup, vjezd do garáže pro plošinu a vstup do skladu materiálu speciálního měření jsou orientovány na východ ke komunikaci. Pro příjezd ke skladu materiálu PPN VN je vytvořen zpevněný záliv na jižní straně objektu. Ten bude zároveň sloužit k parkování dodávky.

Hlavní objekt (SO01) je navržen v pasivním standardu. Vstup do domu je přes zapuštěné závětří na východní straně a zádveří s prostorem pro přezouvání a ukládání bot, které je řešeno jako součást zateplené obálky domu. Na zádveří navazuje centrální chodba/hala, odkud je vstup do kanceláře speciálního měření, šatny, wc, úložného prostoru a skladu materiálu PPN VN. Sklad materiálu speciálního měření je propojen s kanceláří montérů. K západní fasádě je přisazeno dvouramenné schodiště do 2.NP.
Ve druhém podlaží jsou z chodby umístěné ve středu dispozice vstupy do kanceláří koordinátora a technika a montérů PPN VN na jižní straně a obslužných místností šatny, WC, technické místnosti a kuchyňky na severní straně. Kanceláře jsou prosvětleny z jižní strany okny obdélného formátu. Široká chodba a schodiště jsou prosvětleny velkoformátovými okny ze západní a východní strany. Koncový úsek chodby s vazbou na kuchyňku bude sloužit jako denní místnost.
Objekt garáže (SO02) pro plošinu je řešen v nižším energetickém standardu (návrhová vnitřní teplota 5°C) a vyčleněn ze silně zateplené hmoty hlavního objektu, ke které přiléhá ze severní strany.
Hmotové řešení je vedeno snahou o stavební jednoduchost a energetickou efektivitu. Oba objekty jsou zastřešeny plochou střechou s nízkými atikami.

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný