Renovace městského domu

Lokace Ústí nad Labem
Investor Soukromá osoba
Status Studie

Řešený objekt se nachází v centru města Ústí nad Labem. Jedná se o historický třípodlažní městský dům v eklektickém neobarokním stylu z přelomu 19. a 20. století se suterénem a nevyužitým podkrovím. 

Zadáním bylo vytvoření návrhu renovace objektu v rozsahu části 1.NP (zádveří, chodba, schodišťová hala), části 2. NP (bez prostorů využívaných bageterií Boullevard), celého 3. NP a návrhu využití podkroví objektu. Požadavkem bylo doplnění výtahu do schodišťové haly, návrh kancelářských prostorů v 2. NP a bytových prostorů ve 3.NP a v podkroví. Návrh v maximální možné míře zachovává původní materiálové řešení. Budou vyspraveny případně vyměněny stávající omítky, zachovány a opraveny stávající dveře, ozdobné dřevěné a štukové stropy, zábradlí schodišť apod. V další fázi projektu budou odhaleny původní podlahy a zvážena jejich renovace. Výtah je řešen jako ocelový prosklený. V podkroví budou zachovány a ošetřeny původní konstrukce krovu.

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný