Renovace vlakového nádraží

Lokace Louny
Investor SŽDC a.s.

Budova „B“ (objekt SO01) byla postavena v roce 1873 v neoklasicistním stylu. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepenou budovu zastřešenou valbovou střechou, ke které přiléhají na východní a západní straně jednopodlažní přístavby zastřešené sedlovými střechami. Vnitřní dispozice je trojtraktová se střední obslužnou chodbou, která je v 1. NP ukončená hnízdem místností v místě nižších přístaveb. Řešené úpravy nemají vliv na hmotové uspořádání budovy. V rámci obnovy fasády bude opravena a částečně obnovena původní profilace. Barevné řešení je založené na kombinaci světle šedých ploch (profilované prvky fasády a další vymezené plochy) a tmavších šedých nebo šedookrových mezilehlých ploch. Nově navržený obklad soklu bude proveden žulovými deskami světle šedé barvy. Vnější výplně otvorů a střešní plášť byly z převážné části měněny v předchozí etapě a řešeny v tmavě hnědé, příp. červenohnědé barvě.

Budova „B“ (objekt SO01) je přístupný hlavním vstupem z ulice Husova. Navazují veřejně přístupné prostory vestibulu a středové chodby s přístupem do veřejných toalet a k nástupištím. V 1.NP ve východní části dispozice jsou umístěny veřejně nepřístupné provozy správy tratí a správy elektro, které obsahují šatnu, umývárnu, toalety, úklidovou místnost, denní místnost s kuchyňkou s návazností na zasedací místnost a dále prostory dílny a skladů. V západní části dispozice se ve veřejně nepřístupné části nachází pokladna a kanceláře provozovatele trati s toaletami mužů a žen, dále útulek traťových dělníků a dopravní kancelář s šatnou, umývárnou a kuchyňkou. 2. NP je přístupné dvěma schodišti v protilehlých částech dispozice. V levé části půdorysu je umístěno zázemí správy elektro (šatna, umývárna, toalety, kancelář, denní místnost, kuchyňka), v pravé části je zřízen byt. Ve střední části půdorysu jsou umístěny kanceláře a toalety pro muže a ženy.

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný