Rodinný dům nad labským údolím

Lokace Ústí n. L. - Brná
Investor Soukromá osoba

Na místě stávající rekreační chatky navržen samostatně stojící rodinný dům. Vzhledem k platné regulaci je půdorys omezen rozměry 7x8,5 m. Výškové uspořádání domu navazuje na uspořádání pozemku: garáž v 1. PP je v úrovni vjezdu na pozemek, hlavní vstup do domu v 1.NP je v úrovni stávající vstupní branky. Hlavní obytný prostor v 1.NP byl rozšířen formou arkýře s velkorysným prosklením orientovaným k atraktivnímu výhledu na labské údolí. Před vjezdem do garáže je vytvořena zpevněná plocha pro otočení vozidla. Před hlavním vstupem a při východní fasádě vznikají terasy podepřené kamennými opěrnými zídkami.

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný