Vila s krytým bazénem

Investor Soukromá osoba
Realizace 2019
Status Realizovaný projekt
Spolupráce J. Veselý, V. Kolář, P. Förchtgott
Foto Roman Mlejnek

      Soubor navržený na rozlehlé parcele sestává z rodinného domu s krytým bazénem a doplňujících objektů garáží a altánu. Budovy jsou umístěny na mírném návrší v těžišti pozemku. Příjezd je ze západní strany z veřejné komunikace. Příjezdová komunikace plynule stoupá pod úhlem ca. 6,0% a dělí se na příjezd ke garážím umístěným v úrovni 1.PP a příjezd k hlavnímu vchodu v úrovni 1.NP. Střecha garáží s dlažbou a kamennou poprsní tvoří nástupní prostor před hlavním vchodem.

      Rodinný dům s kolmým křídlem krytého bazénu vymezují na jižní straně polootevřené nádvoří s dřevěnou palubou a volně stojícím objektem altánu. Kompozici doplňuje biotopové jezero o výměře ca. 280 m², které je těsně přisazeno k jihozápadnímu nároží domu a k palubě s altánem.

      Hmotové řešení rodinného domu vychází z provozního členění: obytná část je řešena jako dvoupodlažní hranol s charakterem masivní kamenné stavby, ke kterému je kolmo přisazeno přízemní křídlo krytého bazénu obložené kovovými kazetami. Garáž a suterén vytvářejí z východní strany podnož hmotové kompozice a mají charakter masivní kamenné stavby. 

      Pozemek byl vysvahován směrem od zastavěného návrší a pojednán ve stylu anglické zahrady s rozsáhlou květnatou loukou ve střední části a vzrostlou obvodovou zelení.

      Objekt byl navržen v nízkoenergetickém standardu.

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný